ให้คำปรึกษา ประสานงานบริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หรือ คลินิกนาบอน อินเตอร์เมดิคอล ได้ผ่านการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย